Neftchi

“Neftchi” Professional Football Club

  • Salahat Aghayev
    1

    Salahat Aghayev

    Goalkeeper

  • 12

  • 30

  • 3

  • Anton Kryvotsyuk
    5

    Anton Kryvotsyuk

    Defender

  • 6

  • Tural Akhundov
    18

    Tural Akhundov

    Defender

  • Kyrylo Petrov
    25

    Kyrylo Petrov

    Defender

  • Omer Buludov
    26

    Omer Buludov

    Defender

  • Namik Alasgarov
    7

    Namik Alasgarov

    Midfielder

  • Emin Mahmudov
    8

    Emin Mahmudov

    Midfielder

  • 11

  • Rahman Hajiyev
    17

    Rahman Hajiyev

    Midfielder

  • 33

  • 36

  • Soni Mustivar
    93

    Soni Mustivar

    Midfielder

  • Bagaliy Dabo
    9

    Bagaliy Dabo

    Forward

  • 19

  • Mirabdulla Abbasov
    22

    Mirabdulla Abbasov

    Midfielder

ECA