Neftchi

“Neftchi” Professional Football Club

 • Salahat Aghayev
  1

  Salahat Aghayev

  Goalkeeper

 • 12

 • 30

 • 3

 • Anton Kryvotsyuk
  5

  Anton Kryvotsyuk

  Defender

 • 6

 • Tural Akhundov
  18

  Tural Akhundov

  Defender

 • Kyrylo Petrov
  25

  Kyrylo Petrov

  Defender

 • Omer Buludov
  26

  Omer Buludov

  Defender

 • Namik Alasgarov
  7

  Namik Alasgarov

  Midfielder

 • Emin Mahmudov
  8

  Emin Mahmudov

  Midfielder

 • 10

 • 11

 • Rahman Hajiyev
  17

  Rahman Hajiyev

  Midfielder

 • 28

 • 33

 • 36

 • 77

 • 80

 • Soni Mustivar
  93

  Soni Mustivar

  Midfielder

 • Bagaliy Dabo
  9

  Bagaliy Dabo

  Forward

 • 19

ECA
Vita1000


Mega Insurance